Mashi

Milk

e.g.

Mashi a tlhaela mo Botswana.

en

There is shortage of milk in Botswana.


By Daniel Raphuthi

created atOctober 7, 2022

Sedimonthole

December

e.g.

'Morago ga go dira dikopo di le dintsi, ka December 1, 1978, go ne ga letlelelwa lenyalo la ntlha mo dikampeng.'

en

'After many petitions, on December 1, 1978, the first marriage was permitted within the camps.'


By Daniel Raphuthi

created atOctober 7, 2022

Laboraro

Wednesday

e.g.

' Maitseboa a Laboraro, April 19, e tla bo e le nako ya botlhokwa mo ngwageng wa rona wa tirelo.'

en

'1 Wednesday evening, April 19, will be the highlight of our service year.'


By Daniel Raphuthi

created atOctober 7, 2022

Baisane

Plate

e.g.

Mme e bile ga ba ntshe ditsabosome kgotsa go tsamaisa poleiti ya dikoleke kwa dipokanong tsa bone.

en

nor do they tithe or pass a collectio plate at heir meetings


By Daniel Raphuthi

created atOctober 7, 2022

Mosimane

Boy

e.g.

Ka ba ka nna mosimane yo o thusang mo aletareng ka bo ka opela mo khwaereng.

en

I even served as an altar boy and sang in the choir.


By Daniel Raphuthi

created atOctober 7, 2022

Ditlhomeso

Roof

e.g.

'Karolo ya botlhokwa thata ya yurt ke mosako o o fa gare, kgotsa leotwana le ditlhomeso tsotlhe di kopanngwang mo go lone.'

en

'A key piece of the yurt is the center ring, or wheel, to which all the roof poles connect.'


By Daniel Raphuthi

created atOctober 7, 2022

Monna

Male

e.g.

'Motho yoo, e ka tswa e le mosadi kgotsa e le monna, ga a tshwanelwe ke mekgabisa.'

en

'Adornment just does not befit that one, whether female or male.'


By Daniel Raphuthi

created atOctober 7, 2022

Thanks for the feedback.

Setting up an account is free! Login to leave a like.