Abakhayo also known as Olukhayo or Khayo is a language spoken in Kenya and Uganda.

It belongs to the Luhya group of languages which also includes Bukusu, Kimaragoli, Abanyala, Abamarachi, Abanyole, Abasamia, Olutsotso, Abawanga, Abamarama, Abakabras, Abatiriki, Tachoni and Kisa languages.