Kisa also known as Abakisa or Abashisa is a language spoken in Kenya.

It belongs to the Luhya group of languages which also includes Bukusu, Kimaragoli, Abanyala, Abakhayo, Abamarachi, Abanyole, Abasamia, Olutsotso, Abawanga, Abamarama, Abakabras, Abatiriki and Tachoni languages.